drap

Monika-sakens Catch-22

Spesialenheten for politisaker innfrir nok en gang, med fuck all.  Absolutt ikke uventet.  Det er politiet som etterforsker seg selv så da går det slik.

Det har aldri lyktes noen å dressere ei bikkje opp til å bite seg selv hardt i halen som straff for noe den har gjort.

Å ilegge en offentlig etat en “foretaksstraff” er helt absurd. Dette er en straffereaksjon som kun har en effekt når den brukes mot private foretak og som dermed svir – økonomisk.

For et politikammer er effekten kun den at etatens muligheter til å utføre de oppgavene den er pålagt begrenses.  Resultatet blir at  skattebetalerne rammes.  Dermed kan man fortsette der man slapp, med udugelighet.

Hele ordningen med denne “Spesialenheten” må revurderes.  Konklusjonen derfra er bare nok et bevis på … udugelighet.

Det er selvfølgelig forskjell på folk …

… og noen er mer forskjellige enn andre.

Er det O.J. som går der ?

Dermed er vel snart  denne karen igjen uniformert og spankulerer eller triller rundt, med lett tilgang til skarpladde våpen. Årsaken til dette er at Tønsberg tingett  ikke har funnet “skjellig grunn” til å mistenke han lenger.

Det som har fremkommet i saken, i det minste det vi har kunnet lese i pressen må ha møtt en formidabel motstand og tunge argumenter i rettssalen for at han nå skal bli løslatt.

Hendelsesforløpet, slik det er beskrevet av den tiltalte er såpass utrolig at hvis historiene om selvmord skulle skrives så vil den han forteller måtte plasseres i en egen, veldig sjelden kategori.

Hans egen rolle i etterforskingen reiser så mange rare og ubesvarte spørsmål at det nesten er meningsløst å vurdere et skyldsspørsmål ut fra kriteriene for “skjellig grunn til mistanke”,  – men det er altså disse argumentene som er så svake at han ikke kan varetektsfengsles lenger.  Dette til tross for at han er tiltalt en forbrytelse som kan medføre  10 års soning eller mer (forsettlig drap under skjerpende omstendigheter). Loven presiserer i så fall at det må foreligge tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken.  Her vasser påtalemyndighetene i “andre forhold“.

Forklaringer fra rundt 100 vitner har bidratt til at mannens forklaring er svekket, sier politiadvokat Dalhaug.  Det virker absolutt ikke slik.  I saker som denne er den norske hovedregelen at tiltalte blir sittende i varetekt.  Denne saken er av en eller annen grunn et unntak, ser det ut til.

Med respekt for allminnelige folks rettsoppfatning burde også vi fått høre hva som ble lagt frem i det rettsmøtet, – hva forsvarets motargumenter var,  men den respekten får vi visst ikke i dette tilfellet.

Respekt ja..  Ideélt burde det også bety tillit.   Jeg vil tro at akkurat dét har denne politimannen i godt monn hos dommerne i tingretten.

Det er slett ikke alle som har det.


les også:

Politimann siktet for forsettlig drap

Drapssiktet politimann fengsles i fire uker

Politiet slipper siktet politimann fri   – og dette har forhørsretten kommet frem til  før rekonstruksjonen…. Forhåndsfrifinnelse (nytt begrep ?)

Rekonstruerer kvelden på brua

Her viser drapssiktet politimann hva som skjedde natta Linn Madelen forsvant 

Frykter de skal møte politimannen på gata