ulv ! Ulv !! UUULV !!!

Den ondskapsfulle lille pølsa Kim Jong-un har nå truet verden med ragnarokk i lange tider. Samtidig kan vi lese at mesteparten av maskineriet i det nord-koreanske forsvaret daterer seg helt tilbake til 50-tallet. Vi blir også fortalt av flere eksperter at mye av det som trilles frem til paradebruk (som på bildet) er kulisser.

Og innimellom viser nord-koreansk tv “skremmende” reportasjer der bikkjer river struper av dukker som skal ligne sør-koreanske forsvarsministre, og godzilla flash der “New York” legges i ruiner.  Mer patetisk enn skremmende etter min mening.

I forigår fortalte pressen meg at “idag kommer Nord-Korea til å skyte opp en atomrakett”. Ingenting skjedde. I dag konkluderer Pentagon med at Nord-Korea kan ha produsert en styrt atombombe og at det nå hersker frykt for hva Kim kan finne på, enda en gang.

Minner litt om en tidligere vals til melodien av “Weapons of Mass Destruction” dette, og jeg får en ekkel følelse av å bli tatt for å være en idiot når disse krigsoverskriftene brøler til meg.

Det Kim Jong-un driver med er helt orwellsk; holder i live frykten for at landet er truet av ytre krefter for bedre kunne drive konsentrasjonsleiren Nord-Korea mer hårdhendt og effektivt. Og selvfølgelig også for å ha en upper hand i forhandlinger, men akkurat det ser imidlertid ut til å ikke være så bankers lenger.

Saken er den at hvis Nord-Korea hadde sendt avgårde noe kjernefysisk i en rakett så hadde den vært en “sitting duck” for anti-rakettsystemene som nå omgir landet. Diktatorens boforhold i Pyongyang hadde på et øyeblikk blitt ikke-eksisterende og enden på det hele hadde uunngåelig blitt regimets fall. Det er det ingen som tror Kim Jung-un vil risikere, men noen strever veldig med å gi inntrykk av det.

Og derfor  får vi daglig levert krigshyl i avisene. Det kan nesten virke som noen reder grunnen for drastiske tiltak, og pøser ut propaganda som en del av en forhåndsrettferdiggjørelse.

Langt ord det der, og vi har sett denne øvelsen før, har vi ikke ?

1
 
 
 
 

18 Responses

 1. Forhåndsrettferdiggjørelse. Jo, det er nok et passende ord. Uten krigshandlinger blir det magre kår for våpenprodusentene, samt at det hemmer veksten i økonomien. Det er rett og slett ikke lønnsomt å løse konflikter ved forhandlinger.

  Koreas historie de siste hundre årene er historien om et folk som først ble fratatt all kultur og identitet gjennom en brutal japansk okkupasjon, og deretter påtvunget en sovjetisk kultur under den kalde krigen. Nå forsøker vi å tvinge Nord-korea til å godta enda en ny kultur, gjennom å nekte dem handel og nekte dem å utvikle våpen. Er det riktig vei å gå?
  Jeg støtter overhodet ikke den politiske ledelsen, men det Nord-koreanske folket fortjener all vår sympati og hjelp – og det syns jeg de bør de få på sine egne premisser – denne gangen.

  1. Våpenindustrien du nevner er et kapittel for seg selv. The Masters of War.
   Men jeg ønsker ikke at Nord-Korea skal utvikle mer våpen, for viljen bak dette er ikke folkets men et resultat av Kim slektas nepotisme/diktatur/monarki og kontinuerlige folkemord. Så når du skriver at vi nekter “dem” handel (etc.) så mener jeg at det ikke er helt riktig. Den/de som får foten ned er pølsa og de nekrofile generalene han alltid er omkranset av. Ingen andre.

   1. Problemet for Nord-Korea er at det oppstod en stor brist på energi da Sovjetsamveldet raknet. Etter at de hadde blitt påtvunget et stalinist-regime og hadde bygget opp en kraftkrevende industri, så uteble plutselig de sovjetiske oljesubsidiene. Dette, sammen med FNs restriksjoner og boikott av handel med tekstiler og metaller ( som er landets største resurs), rammet først og fremst landets evne til å holde produksjonen i gang, og derved folket som helhet, ikke det politiske maktapparatet, for de tar sitt uansett, om så folket kreperer.

    Jeg har ingen sans for å bruke tvang som adferdsterapi mot små land som fører en annen politikk enn det vi liker. Det kan heller ikke rettferdiggjøres så lenge vi ikke gjør det samme mot Kina. Den latterliggjøringen av Nord-Korea som har blitt spredd gjennom det vestlige propaganda-apparet, har fungert utmerket, det ser vi på holdningene våre. Det harseleres i media over at Kim Jong-uns kone har en veske til førti tusen kroner mens befolkningen sulter. Hvorfor? Fordi det er akkurat den slags propaganda som flertallet sluker rått. Vi forventer liksom at presidentparet i et lutfattig land aller helst skal stå frem som fillefranser for å gjenspeile elendigheten i det landet de representerer. Men selv de fattige har stolthet og pynter seg som best de kan. Det er langt fra Ri Sol-jus Luis Vutton-veske eller presidentens Mac-skjermer som er problemet i Nord-Korea. Det er ikke på grunn av de anskaffelsene tjuetre millioner mennesker sulter.
    Når landet føler seg truet så bruker det penger på militærvesenet. Om de ikke hadde trengt det, så hadde det hjulpet en del, og dersom eksportrestriksjonene hadde blitt opphevet, så hadde de klart seg enda bedre. Men nei, vi skal tvinge dem i kne, atter en gang, slik både russerne, kineserne og japanerne har gjort før oss.

    Jo, våpenindustrien i USA sliter for tiden. Det trengs en krig til.

    1. Jeg skjønner ikke dette helt.

     Du snakker om Nord-Korea som om det var en slags sammenhengende, resonnerende organisme. “Når landet føler seg truet så bruker det penger på militærvesenet. I et land der alt er totalsensurert og kun utvalgte personer i toppskiktet får lov til å eie en mobiltelefon (glem internett) så blir formuleringer som denne helt meningsløse.

     Du fremstiller også våre mediers gjengivelse (blåkopi) av nord-koreansk propaganda som ”propaganda som flertallet sluker rått. Jeg skjønner ikke logikken din her.

     Du underslår også det faktum at gjerningene til Kim-slekten kvalifiserer til domfellelse for forbrytelser mot menneskeheten.

     Er det vestens skyld at en tiendedel av befolkningen i landet for ikke lenge siden sultet ihjel ?

     Hva mener du med dette ?

     1. Jeg mener:
      Samhandelen mellom Nord-Korea og vesten er så begrenset av restriksjoner og internasjonale sanksjoner at den i praksis ikke eksisterer. Nord-Korea skal tvinges til å endre sitt politiske styresett før landet får lov å være en del av den internasjonale byttehandelen.
      Dette er å ta strupetak på den Nord-Koreanske industrien, og fører bare til seigpining av befolkningen. Det ser vi jo tydelig.
      Jeg stiller spørsmål ved om dette er den rette måten å gå frem på.

      Propaganda.
      Du skriver jo selv: “Og derfor får vi daglig levert krigshyl i avisene. Det kan nesten virke som noen reder grunnen for drastiske tiltak, og pøser ut propaganda som en del av en forhåndsrettferdiggjørelse.”
      Det er jeg veldig enig i.
      Vi vet alle at propagandamaskineriet ikke er til å stole på, uansett hvor propagandaen kommer fra. Det ligger således en selvsagt vinkling i utvelgelsen når det plukkes sitater fra motpartens propaganda. Det samme skjer begge veier.

      Jeg er på ingen måte tilhenger av den politiske linjen i Nord-Korea, men jeg syns denne “forhåndsrettferdiggjørelsen” vi utsettes for bærer vel mye preg av Muppet-show for tiden.

      1. Nord-Koreas samhandel med andre land er til en viss grad begreset av internasjonale sanksjoner. Disse sanksjonene er ikke innført pga av landets politiske styresett, og for å endre dette. Slett ikke.

       Sanksjonene er innført pga av Nord-Koreas atomprogram. Mener du at landet burde ha fritt frem for å lage så mye atomvåpen Kim Jong-un måtte ønske og bare sprenge i vei mens han knurrer mot nabolandene ?

       Hvis ikke, hva foreslår du som et virkemiddel for å stoppe landets aggresjon og atomopprusting ?

       Propaganda:
       Skjønner ikke hvor du vil med akkurat dette. Nord-Koreans propaganda er laget for å opprettholde frykten for og lydigheten mot diktaturet. Den er den altomfattende, eneste sannhet som det er dødsstraff for å betvile.

       “forhåndsrettferdiggjørelsen” vi blir servert her er som propaganda en fjert i forhold.

       1. Sanksjonene skyldes den politiske situasjonen, samt at Nord-Korea ikke lar seg tvinges til å samarbeide med Verdensbanken. Det er ingen hemmelighet. Dette er info som ligger åpent på nettet.

        Vet vi at Nord-Korea har atomvåpen? Kanskje de er akkurat like reelle som Saddams påståtte weapons of mass destruction? Det er flere observatører som mener det, selv i USA.

        Hvordan vet vi så mye om Nord-Koreas interne propaganda? Hva er kildene våre?
        Jeg bare spør…

 2. @Cecilia:

  Javel, og den politiske situasjonen er betinget av Nord-Koreas atomprogram.

  Nord-Korea har kanskje ikke atomvåpen ? Og månelandingen er kanskje en bløff ??. – Å lyve på seg en atombombesprenging er ikke mulig.

  Nord-Koreansk propaganda er like tilgjengelig som svensk TV.

    1. Dette er bare tanker fra min side, men vil et land som sårt trenger energitilførsel bygge atomvåpen eller atomkraftverk? Hvorfor løser ikke Nord-Korea sitt energibehov gjennom å bygge atomkraftverk? Kanskje fordi de ikke har ekspertisen?

     Jepp, du kunne lese om 5.1 seismic event. Men fikk du ikke noe mer ut av å lese artikkelen?

     Nord-Korea har forekomster av sjeldne mineraler verdt trillioner av dollar. Hvorfor er det så viktig at disse mineralene ikke utvinnes, og hvorfor utvinnes de ikke? Kanskje fordi landet ikke eier teknologi til å gjøre det, og kanskje fordi FNs handelsrestriksjoner gjør at de ikke får lov å importere nødvendig teknologi? Men dette landet eier altså teknologi til å utvikle atomvåpen, selv om det ikke eier teknologi nok til å bygge kjernekraftverk som klarer å igangholde kraftkrevende industri.

     Dette er selvfølgelig bare spekulasjoner fra min side, men hvem er det som trenger trillioner av dollar mest her i verden? Hvilken nasjon er det som har pantsatt så mye av sine fremtidige generasjoners arbeid at de ikke lenger tør ta opp mere gjeld i frykt for å miste den økonomiske kontrollen over eget land?
     Det begynner på U og slutter på A, og det finnes en S i midten.

     Que bono? Det har vært spørsmålet siden oldtiden, og det er like gyldig i dag.

     Jeg har ikke noen beviser å fare med og jeg har ingen gode argumenter å slå i bordet med. Jeg har bare lest historie, og all historie viser at sort/hvitt-propagandaen alltid i ettertid har vist seg å inneholde løgn, fra begge sider. Men akkurat denne gangen er det altså ikke slik? Det trodde vi jo da USA overfalt Irak også…

  1. No, no, Jorunn, det var ikke femti år med sanksjoner som ( i navnet) avskaffet apartheid, det var en gradvis prosess som ble ’fullført’ av Frederik de Klerk. I løpet av de Klerks presidentperiode ble apartheid (i navnet) avskaffet, gjennom at han forhandlet frem like rettigheter ( inkusive stemmerett) for alle. Dette førte til at de Klerk ble tildelt Nobels fredspris i1993 ( sammen ned Mandela), men det førte ikke til at Apartheid ble fullstendig borte.
   Selv om en del svarte har opplevd vesentlige forbedringer i sin materielle situasjon, er de økonomiske og sosiale skillene mellom hvite og svarte (som de ble etablert under apartheid-tiden) langt fra borte. Apartheid-systemet opprettholdes av dem som har råd til det. Det har jeg opplevd ved selvsyn.

Legg igjen et svar