EU domstolen har erklært datalagringsdirektivet for ugyldig, følger Stortinget opp ?

trine-skei-grande
Enig Trine, dette var kos !

Våre folkevalgte slukte dette med tydelige brekninger da Arbeiderpartiet og Høyre, med kjipt flertall kjørte det igjennom i 2011. Det skapte stor debatt den gang og det har i ettertid vist seg å være en debatt som ikke har ebbet ut og forsvunnet.  I dag kunne Dagbladet bringe nyheten om at direktivet er kjent ulovlig, av EU domstolen.

Et gjennomgående argument fra forsvarerne av denne … etterretningens svar på snurpenota var at den som ikke har noe å skjule egentlig ikke har noe å bekymre seg for. Snedig akkurat den der. – De som mente at myndighetene slett ikke hadde noe med å legge seg opp i hvermansens kommunikasjon og internettbruk fikk straks tilskrevet seg et motiv; de hadde noe å skjule.

Jeg har vært imot dette makkverket fra dag 1 og derfor er det kos å lese EU domstolens begrunnelser for å trekke i snora.

Først av alt,  domstolens beskrivelse av informasjonen som skal samles inn:

Denne informasjonen, sett under ett, kan bidra til meget presis informasjon om privatlivet til enkeltpersoner; Daglige vaner, permanente og midlertidige oppholdssteder, daglige bevegelser, utførte handlinger, sosiale relasjoner og oppsøking av sosiale omgivelser.

… og rettens generelle mening om denne informasjonen

Retten inntar det standpunkt at, ved å beordre innsamling av slik informasjon og ved å gi nasjonale myndigheter adgang til de samme så vil direktivet i særlig alvorlig grad komme i konflikt med de fundamentale rettigheter til et privatliv, og kravet til beskyttelse av slike data.

Det høres absolutt ut som noe som er sagt tidligere, og som AP og Høyre sammen med et småskremt Storting, i total EU servilitet valgte å overhøre.

Motivet bak DLD er, som domstolen sier (og som vi alle vet)  det generelle ønsket om å forebygge alvorlig kriminalitet og bedre offentlig sikkerhet.

Men her er hva domstolen sier om akkurat det:

…ved å innføre DLD har EU lovgivningen overskredet prinsippet om at inngrepets alvorlighetsgrad skal stå i forhold til det som er inngrepets hensikt.

… den vidtrekkende og særlig alvorlige graden DLD kommer i konflikt med fundamentale rettigheter er ikke tilstrekkelig begrenset til det som er strengt nødvendig.

… direktivet berørerer alle, altfor generelt uten noen som helst differensiering, begrensing eller unntak sett i lys av at direktivets målsetting er å bekjempe kriminalitet.

… altså at det er too much rett og slett. Alle ansees som potensielle kriminelle.

Direktivet representerer også et stygt avvik fra det som er normale prosesser i en rettsstat;

DLD omtaler “alvorlig kriminalitet” bare som det de enkelte medlemsstater har definert i sine lovverk. Direktivet beskriver heller ikke prosedyrelle regler for når mydighetene kan få adgang til informasjonen og deretter bruke den.  Spesielt påpekes det at en slik adgang til informasjonen ikke kontrolleres av noen domstol eller av noen uavhengig instans.

Lagringstiden er ikke seks måneder, den er… tja .. ?

Lagringstiden er satt til alt fra seks måneder til to år, uten noen som helst objektive kriterier for hvordan denne tidsperioden skal fastsettes slik at den begrenses til det som er strengt nødvendig.

… og det er fullt mulig for overivrige cowboys å lagre dette for alltid …

Domstolen fastslår også at direktivet ikke beskriver tiltak for å gi tilstrekkelig sikkerhet med tanke på at informasjonen kan misbrukes, eller instrukser for hvordan informasjonen, etter utgått lagringstid, skal destrueres – en gang for alle.

Og tilslutt; Hey NSA, we got some snacks for you, tons of it !

Domstolen konstaterer tilslutt at direktivet ikke krever at informasjonen skal beholdes innenfor EU. Dette kommer i direkte konflikt med EU sitt charter som påbyr streng kontroll med slik informasjon. Denne kontrollen er en essensiell del av EU lovgivningen som er etablert for å sikre individuell beskyttelse med tanke på prosessering av personlige opplysninger.


Fra Danmark, som allerede i 2007 implementerte DLD til overmål, rapporteres det nå, syv år etterpå,  at det fremdeles ikke er mulig å påvise noen som helst effekt som dette har hatt i kriminalitetsbekjempelsen.  Av ti saker som det danske justisdepartementet  skulle fremlegge for EU for å beskrive tilfeller der lagret informasjon hadde blitt benyttet viste det seg at informasjonen ikke  hadde hatt noen betydning for etterforskingen i en eneste en av sakene.

Slett ingen overraskelse.  Jeg vil gå så langt som å påstå at en “utøver av grov kriminalitet”, altså en skurk i krimmens elitedivisjon, som havner i spjellet pga informasjon som er sopt inn vha DLD, ikke fortjener rangeringen.  Den som ønsker å være i den ligaen må som et minstemål være i stand til å planlegge og kommunisere med sine sammensvorne på et vis som parkerer DLD sin “radar”  fullstendig.  Selv et barn skjønner at det er et elementært krav.


nadia-2
… heilt unatyrligt … liksom ..

 

Hadia Tajik, AP sin store rising star ved siden av Jonas “Mister Dialog” G. Støre demonstrerer på upåklagelig vis politisk sleiphet og gir alle partidilterne et ansikt.  Hun har to mastergrader, en i menneskerettigheter og en i rettssikkerhet og nekter å svare på spørsmål om hvilke vurderinger hun gjorde i forkant da hun gikk inn for DLD.

Men, hun sier ikke “nei, ingen kommentar !”.   Hadia sier at det er “unaturlig å gi en juridisk vurdering nå“.

“Unaturlig” ??? I hvilken fauna da om jeg tør spørre.  De bruker slike fluffy formuleringer i den tro at ingen ser at hele rævva henger ute, eller kanskje de gir glatt faen.  Uansett, – det hun burde sagt var at det er helt håpløst å forsvare hennes votering nå.  Eller kanskje enda mer direkte og sannferdig;

Nei altså den einaste grynnen te at eg stemte som er gjorde var at noke aent ville betydd slytten på mitt avansement opp mot toppen i partiet.  Såklart drite eg i alt aent  enn det, hihi.  Ka tror du  egentligt at politikk dreie seg om eller ? E du tjokk i håve ?”

Men det gjorde hun selvfølgelig ikke.  Bye bye Hadia.


En av de som kommer fra denne saken dette med rak rygg og plettfritt rulleblad, ja faktisk med en gullstjerne i margen og “flink gutt” er FrPs Anders Anundsen, – vår justisminister.  Hans uttalelser rett i etterkant av det skammelige stortingsvedtaket står det respekt av.  Bl.a. dette: “Etter min oppfatning er frihet fra overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet”.  For en ihuga anti-FrP’er som meg er dette ikke noe jeg sier uten en viss anstrengelse, men æres den som æres bør.

Det er veldig vanskelig å se for seg at han i dag, til tross for at han er i posisjon skulle gå tilbake på dette nå da EU domstolen har gitt han rett på alle punkter.  Men hvem vet.  Vår statsminister er en selverklært masseovervåker og det skulle ikke forbause meg om hun i sin uutgrunnelige og reaksjonære  visdom ser seg tjent med å partibølle svineriet gjennom.

Så gjenstår det å se hva benkesliterne i vårt Storting foretar seg i sakens anledning. Jeg er ikke optimist. For hvis Høyre og AP mot formodning skulle velge å kansellere DLD så innebærer jo det en innrømmelse av at de tok feil, og hvordan skulle det gå ?

På den annen side har jo AP her en gylden anledning til å reise kjerringa, de er jo i opposisjon, og skulle Høyre velge å bite seg fast i mørkeblå standhaftighet samtidig som Venstre følger opp sin tidligere dissens i denne saken så er det duket til … regjeringsskifte. Hehe.  Det er jo lov å håpe.

 

Foto: John T. Pedersen / Dagbladet

 

4
 
 
 
 

10 Responses

 1. Rett skal være rett. Hadia Tajik svarte følgende:
  -Juristene i departementene vurderte det dit hen at dette var et direktiv som kunne gjennomføres med de endringene vi hadde fra norsk side.
  At journalister i blant har litt tungt for det, kan vi tross alt ikke bruke mot henne.

  EU- domstolens innvendiger er forøvrig ikke spesielt hyggelig lesing det heller. Den har for det første ikke vurdert ordlyden i det norske lovforslaget, og den krever kun endringer – den slår ikke fast at overvåking og lagring av personlige data om bevegelser, kommunikasjon og adferdsmønster, er et brudd på menneskerettighetene og innebærer en mistenkeliggjøring av samtlige samfunnsborgere. Det hadde vært en seier. Det vi har fått nå er bare en aksept av at slik info kan samles inn og lagres til senere bruk, dersom regelverket innskjerpes litt. I så måte er det ingen grunn til å dele ut noen seier eller nederlag, med mindre man ønsker å slå politisk mynt på det. For oss vanlige mennesker er det et nederlag uansett.

  1

  1. Har du en link til hva disse “endringene” dreier seg om ? Jeg vet ikke hva de innebærer for jeg har aldri sett snurten av de. Det eneste jeg finner er betenkninger vedr. kostnadene for gjennomføringen. Når det gjelder kappevendende pilitikere så står jeg ved mine uttalelser, også når det gjelder Hadia Tajik sine valg – inntil noen kan vise meg noe som dramatisk endrer bildet her.

   Rart igrunnen, at ikke disse “endringene” er offentliggjort tydeligere. Jeg prøver jo etter beste evne å få med meg det viktigste, men utelukker ikke at jeg har duppet litt av i timen …

   EU domstolen har kun kun forholdt seg til klagene som opprinnelig ble stilet til domstoler i Irland og Østerrike og har på det grunnlaget vurdert DLD slik det foreligger i sin originale versjon; EU-versjonen. Domstolen har ingen plikt til å vurdere eventuelle reviderte, lokale utgaver at direktivet. Det ville forbauset meg mye hvis kjennelsen eksempelvis hadde hatt passasjer der den norske versjonen ble vurdert.

   Det som slås fast er at direktivet, i denne versjonen legger opp til ubegrenset overvåking uten noen kriterier som sikrer at anvendelsen av informasjonen skjer i rettssikre former. Og dessuten at kravet om sletting i ettertid er utydelig og slurvete formulert.

   Det dommen understreker er at innsamlingen av informasjonen kun skal ha relevans til det som er den uttalte hensikten, og konkluderer med at direktivet på det punktet forskrever seg totalt. Nota har ikke masker, den er en gigantisk plastsekk som ingen slipper ut av.

   Den innskjerpingen som kreves er at innsamlingen må bli adskillig mer målrettet, nå er det en 360 graders scan. En brutal no-brain-no-pain løsning som fremdeles ikke kan vise til noen resultater.

   Jeg mener selvfølgelig at etterretning og påtalemyndigheter må ha muligheter til å igangsette massiv overvåking i saker der de har sterke mistanker til farlig og foul play, men at initiativ til slik overvåking ikke kan tas før det er godkjent av en domstol. Paranoide, nattpottesnusende cowboys skal også overvåkes og tøyles.

   Det som er så utrolig er at myndigheter går inn for dette når erfaringen fra alle årene dette har vært kjørt viser at det ikke har noen som helst innvirkning på kriminalitetsbekjempelsen.

   1. Endringene ( de norske) finner du på regjeringen.no. Lete får du gjøre selv, det har jeg ikke tid til nå, men jeg vet at hele lovforslaget som ble vedtatt finnes der. Jeg har lest det selv, og det ble også referert i en av nettavisene i dag. Endingene er langt mere restriktive enn de vi i dag har i Danmark.
    I Danmark har vi hatt DLD i 8 år uten å kunne vise til én eneste kriminalsak der dette har vært medvirkende til oppklaringen, så hvorfor ønsker man da dette? Selvsagt fordi det gir enorme muligheter for monitiorering av folks adferd. Når alt kan registreres, så kan også endringer i adferdsmønster registreres, og da kan du tenke deg selv hvor det kan lede, uten å være spesielt konspirasjonshenfallen.

    Det er klart politiet skal bruke overvåking når de har en begunnet mistanke, men å gi folk følelsen av at man anser enhver for å være en potensiell forbryter, skaper et samfunnsklima som bygger på feil premisser. Distribusjon og retribusjon henger nøye sammen. Om folket ikke blir vist tillit, så vil det heller ikke gi tillit tilbake. Er det noen som vet dette, så er det avhørsteknikerne i politiet.
    Jeg mener det har gått for langt allerede. Når alle menn med mobiltelefon som har vært i området der en voldtekt har funnet sted blir innkalt for å avgi DNA-prøve slik at de kan bli sjekket ut av saken, så sier politiet omtrent i klartekst at alle er mistenkte til de kan bevise sin uskyld. Men så langt har vi altså latt det få lov å gå uten å protestere.

    2

    1. Ok, jeg skal lete, i morgen etter hva det er som fristiller Hadia så flott fra alle innvendinger jeg måtte ha. Og jeg kommer selvfølgelig til å lese det som fanden leser bibelen.

     Anvendelsen av tilgjengelig informasjon har, som du sier, gått fullstendig av skaftet i etterforskingen av kriminalsaker. Det er så man aner den tradisjonelle etterforskingens død. Den skal liksom erstattes av kybernetiske algoritmer så “detektivene” bare sitter på rompa og bruker en slags bad-guys-google.

     Og når det gjelder etterforskingen av voldtekter så fikk vi jo for litt siden høre en (i dag forhenværende) leder av senterpartiets ungdomsorganisasjon si at vi egentlig burde snu på flisa i slike saker og heller kreve at den/de anklagede i større grad burde kunne bevise sin uskyld. Hun hadde forresten fem års juridisk utdannelse.

     Det er så man kan begynne å lure på om politikken er den akademiske søppelfyllingen.

   2. Da jeg refererte til at det ikke var det norske direktivet som ble vurdert, så var det for å understreke den barnslige tendensen media har til å bidra til at det blir delt ut ørefiker ved den minste antydning til mulighet. Det er ( dessverre) langt fra sikkert at den norske varianten hadde blitt ansett på samme måte av EU-domstolen, og når alt kommer til alt: Er EU-domstolen egentlig noe vi skal sette vår lit til?

    Jeg syns kanskje ikke det er så merkelig at Hadia Tajik kommer med en politisk uttalelse på et spørsmål som åpenbart har til hensikt å sette hennes dømmekraft som velutdannet i et dårlig lys, som følge av EU-domstolens avgjørelse. Det er vel i utgangspunktet FrP som er kjent for å ha løse kanoner som uttaler seg på privat grunnlag uten å konsultere partiet. AP skal ikke ha det.
    Så er selvsagt spørsmålet: Skal man sluke noen kameler når man er medlem av et politisk parti, eller skal man melde seg ut av politikken dersom man ikke finner et parti der man er enig i hver minste detalj? Hvordan ser man sin rolle i politikken? Kortsiktig markeringsgevinst, eller langsiktig påvirkning? Stabiliteten i de politiske partiene ligger i at man enten er lojal mot den linjen som legges av landsstyret i det partiet man er medlem av, eller at man melder seg ut. Å påstå at Tajik snur kappen etter vinden blir således en lettvinthet som ikke har forankring i virkeligheten. Etter min mening har hun fortjent bedre.

    2

    1. Den norske varianten, slik den ble godkjent i 2011 representerer akkurat det samme paradigmeskiftet i rettspleien som det opprinnelige EU direktivet. Kravene til bruk, lagring og destruksjon av informasjonen skjerpes tilsynelatende, men det faktum at alle overvåkes (på forskudd…) rokkes det ikke ved. Og akkurat det er noe av hovedinnvendingen mot DLD i dommen som påpeker at dette er i strid med EMK.

     Det du skriver om kamelslukende (karriere)politikere er bare sånn det er. Det forhindrer ikke meg i mene at det å gå på akkord med ens egen overbevisning er en uting.

     Om EU domstolen er noe man skal sette sin lit til ? Ja, i denne saken gjør jeg det. – Når jeg sier med enig med en domsavsigelse, så er det selvfølgelig domsavsigelsen jeg er enig i. Hvem som avsier dommen, om det er Gulating eller EU domstolen spiller selvfølgelig ingen rolle når det gjelder denne enigheten. Jeg finner ingen mening i å være enig eller uenig med en dom ut fra hvem som avsier den. Et slikt resonnement er ulogisk, dvs feil.

  2. Jeg har tittet på de norske endringene for DLD og har ikke funnet noe der (enda) som endrer det faktum at det er snakk om en masseinnhenting av all informasjon om alle borgernes kommunikasjon og bevegelser. Noe som dommen helt tydelig går i mot.

Legg igjen et svar