Monika-sakens Catch-22

Spesialenheten for politisaker innfrir nok en gang, med fuck all.  Absolutt ikke uventet.  Det er politiet som etterforsker seg selv så da går det slik.

Det har aldri lyktes noen å dressere ei bikkje opp til å bite seg selv hardt i halen som straff for noe den har gjort.

Å ilegge en offentlig etat en “foretaksstraff” er helt absurd. Dette er en straffereaksjon som kun har en effekt når den brukes mot private foretak og som dermed svir – økonomisk.

For et politikammer er effekten kun den at etatens muligheter til å utføre de oppgavene den er pålagt begrenses.  Resultatet blir at  skattebetalerne rammes.  Dermed kan man fortsette der man slapp, med udugelighet.

Hele ordningen med denne “Spesialenheten” må revurderes.  Konklusjonen derfra er bare nok et bevis på … udugelighet.

7
 
 
 
 

2 Responses

Legg igjen et svar