Et spørsmål til Brynjar Meling:

Du forsvarer Mullah Krekar i sakene som etterhvert hoper seg opp mot denne personen. Det er ikke noe nytt, men nå begynner det visst å hope seg litt opp for deg også.

BrynjAR og KrekAR
Den siste saken er et lydopptak der Krekar forklarer hva man har lov til å gjøre med en navngitt kurder i henhold til Koranen; oppskriften er kutting av strupen/skudd i hodet. Kanskje dette er halal-mord, hva vet jeg ?

Dette er helt ok for deg, for det Krekar gjør er bare å forklare hva Krekar mener er islamsk lov. Du har helt tydelig fortrengt hva som er loven her i landet og hvor den står nedskrevet.

Såvidt meg bekjent gjør ikke den (Norges Lover) noe skille mellom forbrytelser begått ut fra religiøse, økonomiske eller emosjonelle preferanser. Drap er drap og oppfordring til det samme er like ulovlig. Det Krekar leverer er altså ikke meninger beskyttet av ytringsfriheten.

Det jeg lurer på er hva du Brynjar leverer av “meninger” om Norges Lover, og om det f.eks. hadde vanket en laudabilis på deg hvis du hadde levert det samme resonnementet i en norsk juridisk embetseksamen. Jeg tviler meget sterkt.

Derfor kunne det være greit å få vite hva du Brynjar mener om denne;

En ihuga nazist som har lest Mein Kampf fra perm til perm siden barndommen oppfordrer til drap på navngitte jøder. MEN, han sier ikke “drep den jøden”. Han sier du kan drepe den og den jøden uten anger, for du gjør det rette. Det er ifølge nazistens advokat bare det nazisten mener er lov ihht Hitlers manifest.

2
 
 
 
 

22 Responses

  1. Det er der Meling blingser totalt. Krekar leverer forhåndstilgivelse for drap. I fundamentale islamske sammenhenger er det oppfordring så godt som noe.

   Slik resonnementene hans fremstår så tror jeg faktisk han hadde vært nødt til å si det samme, – eller møtt seg selv (eller Krekar) i døra.

 1. Dere synes å glemme en viktig detalj:
  Innenfor norsk rettspraksis er en forsvarsadvokat forpliktet til å “mene” det samme som den klienten han skal forsvare. Og derfor kan det bli en smule tullete utsagn og standpunkter i slike saker.

  Ut fra et logisk og fonuftig standpunkt lurer jo folk ofte på hvordan en advokat i det hele tatt kan ha fått en bevilling ut fra den rettsforståelse han/hun prediker.

     1. Fordi han også er betalt for å gjøre hva han mener tjener klientens sak best.
      Og mener han presseomtale og en presentasjon av klientens synspunkter tjener saken, så svarer han på spørsmål slik klienten selv ville ha gjort.

      For oss kan det jo virke urimelig,- særlig i saker som dreier seg om barnemishandling og seksuelt misbruk av barn, men slik fungerer det altså. Og dermed kan vi altså høre f.eks. Staff stå frem i media og bagatelliserer pedofili til et punkt hvoir vi kunne ha lyst til å gå etter Staff selv.

      1. Staff gikk så langt at han ble fjernet fra den siste saken, Lommemannen, siden har vi ikke hørt noe fra han.
       Så det er mulig får advokater å gå for langt i å forsvare kriminelle offentlig.

       Når Meling bagatelliserer uttalelsene til Krekak, så er det bestandig noen som kan forstå det til at det er lovlige handlinger i følge norsk lov. Derfor bør advokater være veldig forsiktig med hva dem predikerer i media før saken kommer for retten.

       1. Det er jeg enig i! (Og Staff ble kun dratt frem som et eksempel fordi han gang på gang fremstår ganske ufyselig i folks øyne når han ordlegger seg slik han gjør.) Det er jo til og med de som spekulerer på om han selv er pedofil slik han fremlegger slike saker i media.

        Men det er altså slik loven fungerer i praksis.

  1. Brynjar sier ikke at han mener det samme som Krekar. Han påstår at det Krekar serverer som meninger er innenfor norsk lov.

   Det jeg har skrevet her er det jeg ville ha lagt opp strategien min etter hvis jeg var aktor i samme sak. I en prosedyre er få ting så saftige som når man kan korrigere logikken til opponenten og oppfordre h*n til å lese sin juss bedre.

   1. Ja, og det er antagelig også Mullah Krekars mening, tror du ikke? (Islams lov står over den norske! Hørt det før?)

    Men om de nå sørger for å få mannen dømt for drapstrusler, eller om det ser ut for Krekar som han er i ferd med å kjempe en tapt sak, så kan det vel hende han reiser ut frivillig før dommen faller? Forøvrig undrer jeg meg litt på hvorfor Muillah Krekar ser ut til å ha en fast advokat på Statens regning på 20. året? Selv om jeg er norsk borger med betalt skatt i godt over 50 år så har jeg ingen slike privilegier?!

    Det burde ha vært en lov som begrenset adgangen til fri sakførsel til makismlat 500 000 og/eller 4 år. Deretter må alt betales av vedkommende eller advokaten må ta saken pro bono. Tenk om vi hadde hatt 10 slike personer som Mullah Krekar her i landet?

    1. Ja selvfølgelig mener han det. Det er jo disse ytringene som er sakens kjerne.

     Etter hva jeg har lest så har ikke Krekar noe sted å dra. Dvs ingen vil ha han unntatt de som vil henrette han. Derfor kan vi visstnok ikke droppe han i en hangglider over f.eks. Irak.

     Nå er det slik at personer som straffeforfølges av påtalemyndighetene har krav på å bli forsvart av en advokat, uten omkostninger (i alle fall inntil dommen faller). Hvordan dette er snørt ihop i tilfellet Meling/Krekar vet jeg ikke.

     Vi har nok minst 10 slike som Krekar her i landet, med norsk pass og full pakke. Saken er vel bare den at disse mumler drapsevangeliet sitt i lukkede rom sammen med innvidde og “rene” muslimer.

     1. Ja, jeg tenkte mest på asylsøkere som i årevis bruker vårt juridiske system for skattebetaleres regning? Det burde vært en grense.

      Og en ting er at du har rett til å være representert av advokat, men – langt fra alle innvilges fri rettshjelp. Det gjelder vel ofte de som er ubemidlede og som begår kriminelle handlinger? Legg merke til at folk ofte idømmes “saksomkostninger”, og det er søren ikke småpenger det dreier seg om! Men Brynjar Mehling sender nok sine regninger direkte til Statskassen vil jeg tro,

      Hva angår tullete utsagn så mente jeg å si at en advokat gjør den titlates utsagn og meninger til sine egne, men fremstiller dem god innpakket i juridiske vendinger så det høres mest muilig plausibelt ut.
      Som i dette tilfellet: Krekar mente selvfølgelig ikke å true noen på livet! Han bare tolket Koranen i slik sammenheng (men ordla seg slik at det fremstår som en religiøs oppfordring til den rette fanatikeren)
      Det kunne jeg også ha gjort, men forskjellen på Krekar og meg er jop at han er leder for en religiøs fraksjon med tusenvis av religiøse fanatikere som bare venter på en slik oppfordring.

      1. Så lenge det ikke er snakk om nødverge så er alt som kan kalles “voldsrelatert” straffbart. Når det kommer til slike oppfordringer som Krekars så bør norske dommere bruke klubba iherdig hver gang noen bare mumler noe om religion. kanskje til og med rettergangsbot.

       1. Ja, men du vet, både Mehling og Krekar høyttidelig ( og med tårer i øynene) vil forsikre retten om at de aldri tenkte seg muligheten av at noen kunne være så gale at de tok dem på ordet?! Aaaldri!!!

        Så må noen rent juridisk motbevise påstanden, og at de faktisk forventet at noen skulle effektuere ønsket. Det blir vanskeligere.

        Så kommer det an på hva dommeren mener. Ren Fiiinjuss! )

 2. Jeg bare trekker pusten i irritasjon, sukker tungt og tenker “heia Norge” atter en gang når det handler om Mulla-Kreket.
  Har Kreket mye penger eller er det skattepenga våre som betaler for Brynjar?
  Kvalmt er det uansett. Kanskje advokaten har blitt muslim, da er det jo ikke noe problem å forsvare slik han gjør…

  1. Nå må de snart se til å få orden på sysakene sine og fengsle Krekar. Når en slik person får lov til å slenge med kjeften, år etter år og fremdeles gå fri så kan jeg ikke skjønne annet enn at andre også føler seg kallet. Rælet til Krekar har føkk all å gjøre med ytringsfrihet. Han er en kriminell. Bur han inne.

 3. @argus37:

  Den tror jeg faktisk jeg skulle klart å parere, og returnere på direkten; Det hele må bedømmes ut fra den konteksten det er levert i. Altså en forhåndstilgivelse for overlagt drap levert til mennesker som sysler med fundamentalt religiøse mordplaner. “Mullaen” kan ikke kreke seg vekk fra sine egne hellige fortolkninger med å påstå at de som følger hans ord er gale, – uten at han selv må innrømme at han er splitter pine og knivsvingende gal.

  Og gjør han det så er saken klinkende klar; tvangsinnleggelse på asyl for kriminelt sinnsyke. Case (and cell) closed :)

Legg igjen et svar